Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

 • Tháng 12/2017

  Course: Tropical Medicine and Infection Course

  Course: Tropical Medicine and Infection Course Đối tượng tham gia: Học

 • Năm 2017

  Course: Advanced Topics in Health Economic Evaluation

  Course: Advanced Topics in Health Economic Evaluation Đối tượng tham gia:
  12/2017

 • Ngày 25/04 2017

  Khóa học viết bài báo quốc tế tài trợ bởi dự án TRAC

  Khóa học viết bài báo quốc tế tài trợ bởi

 • Năm 2017

  Lịch họp của câu lạc bộ điểm báo GOF năm 2017

  Lịch họp của câu lạc bộ điểm báo GOF năm
  12h15 - 13h15

 • Ngày 01/11 2016

  Chương trình 60 năm Bộ môn Sinh lý học & Hoạt động thể lực

  Địa điểm: Giảng đường 12, Tầng 1, Nhà A3. Trường
  7h30 ngày 01 tháng 11 năm 2016

 • Ngày 18/07 2015

  Sinh hoạt khoa học kỷ niệm 3 năm thành lập Viện

  Kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Viện (18/7/2012 –
  18/7